Chảo xào sâu lòng chống dính

Trạng thái: Hết hàng
Chảo xào sâu lòng chống dính - Lòng chảo áp dụng công nghệ chống dính Daikin Nhật Bản - Kiểu dáng sâu lòng tiện lợi cho các món
- +

Chảo xào sâu lòng chống dính
- Lòng chảo áp dụng công nghệ chống dính Daikin Nhật Bản

- Kiểu dáng sâu lòng tiện lợi cho các món

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây