Công ty DICO là công ty chuyên cung cấp cửa và phụ kiện cửa cao cấp. Công ty luôn đáp ứng nhu cầu và làm hài lòng khách hàng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ cao nhất vì vậy chúng tôi luôn thường xuyên nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động. Xác định và cung cấp đủ nguồn lực để đảm bảo thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tốt nhất nhằm mang lại những điều tốt nhất dành cho khách hàng.