Nút Bịt Có Ren

Trạng thái: Hết hàng
Thích hợp dùng cho cac ứng dụng. - Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống. - Hệ thống...
- +

Thích hợp dùng cho cac ứng dụng.

-         Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống.

-         Hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.

-         Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp

-         Hệ thống ống thoát nước thải, thoát nước mưa,…

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây