Sơn kinh tế nội thất FOSTA PAINT F1 18L

Trạng thái: Hết hàng
Liên hệ

Sơn kinh tế nội thất FOSTA PAINT F1

  • Chống thấm nước
  • Dễ sử dụng
  • Chống thấm từ bên ngoài
  • Chống thấm từ bên trong
  • Chống thấm từ bên dưới
  • Kháng kiềm cao
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây