Sơn ngoại thất siêu phủ, siêu bóng FOSTA DISCOVERY F5 18L

Trạng thái: Hết hàng
Liên hệ
Chống thấm nước Dễ sử dụng Chống thấm từ bên ngoài Chống thấm từ bên trong Chống thấm từ bên dưới Kháng kiềm cao
  • Chống thấm nước
  • Dễ sử dụng
  • Chống thấm từ bên ngoài
  • Chống thấm từ bên trong
  • Chống thấm từ bên dưới
  • Kháng kiềm cao
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây